Uluslararası KOBİ’ler ile İkili ve Çok Taraflı TÜBİTAK ve IRA-SME Ortak İş Birliği Çağrısı Başvuruya Açıldı!

IRA-SME 34. çağrısı; Almanya, Belçika (Flaman ve Valon Bölgeleri), Brezilya, Çekya ve Lüksemburg’da yer alan KOBİ’ler ile ikili ve çok taraflı iş birliğine olanak tanımaktadır.

TÜBİTAK-IRASME ortak çağrısı kapsamında, firma düzeyinde katma değer yaratan ve ticaret sicil belgesi olan Türkiye’de yerleşik küçük ve orta büyüklükteki işletme(ler) (KOBİ(ler)) ve söz konusu KOBİ(ler) ile birlikte başvuruda bulunacak Yükseköğretim Kanunu kapsamında yer alan yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri, kamu kurum ve kuruluşları ve/veya firma düzeyinde katma değer yaratan ve ticaret sicil belgesi olan Türkiye’de yerleşik büyük ölçekli sermaye şirketleri TÜBİTAK 1071-Uluslararası Araştırma Fonlarından Yararlanma Kapasitesinin ve Uluslararası Ar-Ge İşbirliklerine Katılımın Arttırılmasına Yönelik Destek Programı hükümleri doğrultusunda desteklenecektir.

Çağrı kapsamında değerlendirilen projelerde temel araştırma niteliği aranmamakta, araştırma ve deneysel geliştirme (Ar-Ge), “teknolojik açıdan yeni veya iyileştirilmiş ürün”, “teknolojik süreç yeniliği” odaklı projeler tercih edilmekte ve

 - Yeni ürün üretilmesi

 - Ürün kalitesinin veya standardının yükseltilmesi

 - Maliyet düşürücü ve standart yükseltici yeni tekniklerin geliştirilmesi

 - Yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi

hedefleri olan projeler desteklenmektedirDetaylar ve başvuru için tıklayınız.

11 Haziran 2024