Uluslararası destek programları


COST (Bilimsel ve Teknik İşbirliği Alanında Avrupa İşbirliği)

COST (European Cooperation in Science and Technology), ulusal kaynaklarla desteklenmiş araştırma projelerinin Avrupa düzeyinde koordinasyonunu sağlamak ve Avrupa bilim insanlarının ortak çalışmalarını desteklemek amacıyla kurulmuş olan bir organizasyondur. COST’un misyonu, Avrupalı araştırmacılar arasında etkileşim ve işbirliğini destekleyerek; Avrupa’yı barışçıl amaçlar için bilimsel ve teknik araştırmada güçlendirmektir.

COST nedir?

Başvuru koşulları

Açık çağrılar resmi websayfasıİkili İşbirliği Proje Fırsatları

Bilim ve teknoloji alanında çeşitli ülkelerle hükümetlerarası ya da kurumlararası düzeyde imzalanan ikili işbirliği anlaşmaları mevcuttur. Söz konusu anlaşmalar çerçevesinde ortak araştırma projeleri desteklenmekte ve izlenmekte, ortak bilimsel toplantılar, uzman değişimleri, çalışma ziyaretleri ve benzeri etkinliklere maddi destek sağlanmaktadır.

Daha fazla bilgi ve başvuru formları için:

Koşullar ve süreçler

Açık çağrılar ve bilgi notlarıErasmus+ Programı

Erasmus+ 2021-2027 yılları arasında uygulanan eğitim, gençlik ve spor alanlarını kapsayan Avrupa Birliğinin hibe programıdır. Erasmus+ Programı ile kişilere, yaş ve eğitim geçmişlerine bakılmaksızın yeni beceriler kazandırılması, onların kişisel gelişimlerinin güçlendirilmesi ve istihdam olanaklarının artırılması amaçlanmaktadır. Erasmus+ Programının 2021-2027 yılları için tüm Avrupa'daki bütçesi 28,4 Milyar Avro'dur.

Program hakkında aşağıdaki linklerden detaylı bilgi edinebilirsiniz.

Türkiye Ulusal Ajansı

T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı

Örnek Başvuru BelgesiUfuk Avrupa Programı (Horizon Europe)

Ufuk Avrupa, 2021-2027 yılları arasında Avrupa Birliği'nin bilim ve yenilik faaliyetlerini desteklemek için hayata geçirilen 9. Çerçeve Programı'dır. 95,5 milyar avroluk 2021-2027 yılları arasında bütçe hedefi ile Avrupa'nın en büyük araştırma ve yenilik fonudur. Ufuk Avrupa Programı kapsamında, AB Çerçeve Programlarının topluma daha iyi anlatılabilmesi, daha ölçülebilir hedefler dâhilinde değerlendirilebilmesi amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından misyonlar oluşturulmuştur. Misyonlar karşı karşıya olduğumuz zorlukların bazılarına belirli bir bütçe ile ve belirlenmiş bir sürede çözümler sunmayı amaçlamaktadır. Komisyon tarafından belirlenen 5 misyon aşağıda belirtilmektedir.

  • Kanser Misyonu: Conquering Cancer: Mission Possible
  • İklim Değişikliği Misyonu: Accelerating the transition to a climate prepared and resilient Europe
  • Okyanus ve Sular Misyonu: Regenerating our Ocean and Waters
  • İklim Nötr ve Akıllı Şehirler Misyonu: 100 Climate-Neutral and Smart Cities by 2030 
  • Toprak Sağlığı ve Gıda Misyonu: Caring for Soil is Caring for Life

Ufuk Avrupa Programı'na katılmak için çeşitli fonlama programları ve araştırmacı değişim imkanları mevcuttur. Programın resmi web sitesinden bu imkanlar hakkında detaylı bilgi edinebilirsiniz.

Örnek Başvuru Belgesi