Bursa Teknik Üniversitesi Proje Destek Ofisi

Bursa Teknik Proje Destek Ofisi, proje kültürünü geliştirmek ve öğretim elemanlarına proje hazırlama, sunma ve uygulama aşamalarında teknik destek vermek amacıyla Şubat 2023 tarihinde kurulmuştur. Proje Destek Ofisi, üniversitenin stratejik öncelikleri ve planları doğrultusunda araştırma kapasitesini geliştirerek, Ar-Ge projelerinin sayılarını artırmayı ve ürünlerini toplumun hizmetine sunmayı hedeflemektedir.Öğrenci ve öğretim elemanlarını proje hazırlamaya teşvik etmeyi amaçlayan Proje Destek Ofisi; ulusal ve uluslararası projelerde özgün değer, yaygın etki ve projenin uygulanabilirliği konularında proje sahiplerine danışmanlık hizmetleri yanı sıra; proje hazırlama, sunma ve uygulama aşamasında da öğretim elemanlarına teknik konularda destek sağlamaktadır. Reddedilen projelerin eksik ya da hatalı bölümlerinin düzeltilmesine yardımcı olmaktadır. Proje Destek Ofisi; disiplinler arası araştırmaların planlanması ve yürütülmesi ile araştırma gruplarının oluşumunu teşvik edecek, proje hazırlık ve uygulamalarına ilişkin çalışmaları koordine etmektedir. Öğretim elemanlarının çalışma alanları ve üniversitede öğretim üyeleri tarafından önerilen veya desteklenen projelerin veri tabanını oluşturarak, bu bilgi ve proje çıktılarını ofisin web sayfasında yayınlamaktadır.Ofis ayrıca; proje hazırlanması, geliştirilmesi ve yönetimiyle ilgili ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile iş birliği yapmakta ve bilimsel toplantılar düzenlemektedir. Çok ortaklı projelerde, proje ekibi oluşturulmasına katkıda bulunmakta ve proje ortakları arasında görüşmeler ve toplantılar yapılmasına yardımcı olmaktadır.