Sıkça Sorulan Sorular




Projemde farklı üniversite/bölümlerdeki arkadaşlarımla işbirliği yapabilir miyim? Kaç proje ortağıyla çalışabilirim? (Tübitak 2209 A-B)

Başvuru sahibinin ön lisans veya lisans öğrenimi görüyor olması şartıyla mümkün.

Bir projede proje yürütücüsü dışında en fazla 3 proje ortağı yer alabilir.


Belirtilen bütçe aralığından daha az bütçe talep etmek projemin kabul edilme şansını artırır mı?

Hayır, doğrudan bir etkisi yoktur. Projenizin kabulünü ilgili projedeki değerlendirme kriterleri belirler.



Tübitak 2209 A Projemizin desteklenmeye hak kazandığını teyit ettikten sonra, projenin başarıyla yürütülmesi için hangi adımları atmamız gerekiyor?

Projelerinizin ilan tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde proje önerinizde sunulan çalışmaları tamamlamanız gerekmektedir. Yakın zamanda, proje bütçeniz kişisel hesabınıza yatırılacaktır. Bu bütçeyi danışman hocanızla istişare ederek projeniz için kullanabilirsiniz. Faturaların proje yürütücüsü, yani sizin adınıza seçilmiş kişi tarafından düzenlenmesi önemlidir.

Ayrıca, harcamalarınızı proje bütçenizi oluştururken belirttiğiniz kalemlere göre yapmanız gerekmektedir. Örneğin, bir kalemi sarf malzemesi olarak belirlediyseniz, kimyasal gibi sarf malzemeleri için fatura ibraz etmeniz gerekir. Aynı şekilde, bir kalemi makine ve teçhizat olarak belirlediyseniz, bu kalem için makine ve teçhizat faturası ibraz etmeniz gerekmektedir.


2209 Projeleri kapsamında sarf malzeme alımı yapılırken tehlikeli içerikli olabilecek sarfların alımında ne yapılması gerekir?

Sarf malzemelerin proje yürütücüsü tarafından alınması gerekir. Firmalar da insiyatif alarak satış işlemini gerçekleştirir.



Reddedilen başvuru için TÜBİTAK’ın belirtiği ret gerekçelerinin ortadan kaldırılması halinde, aynı proje ile tekrar başvuru yapılabilir mi? (TEYDEB)

Reddedilen projelerinize tekrar başvurabilirsiniz. Fakat, reddedilme gerekçelerini detaylı bir şekilde inceleyip ortadan kaldırmalısınız. Yeni projenizin reddedilen projeden nasıl farklı olduğunu açık ve net bir şekilde göstermeniz gerekiyor. Tekrarlanan başvuru, TEYDEB Proje Değerlendirme ve İzleme Sistemi (PRODİS)’e yeni proje başvurusu olarak girilmelidir, aynı proje numarası üzerinden devam edilemez.